/[zanavi_public1]/navit/navit/debug.c
ZANavi

Diff of /navit/navit/debug.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 30 Revision 31
48#include <arpa/inet.h> 48#include <arpa/inet.h>
49static int debug_socket=-1; 49static int debug_socket=-1;
50static struct sockaddr_in debug_sin; 50static struct sockaddr_in debug_sin;
51#endif 51#endif
52 52
53
54int debug_level=0; 53int debug_level = 0;
55int segv_level=0; 54int segv_level = 0;
56int timestamp_prefix=0; 55int timestamp_prefix = 0;
57 56
58static int dummy; 57static int dummy;
59static GHashTable *debug_hash; 58static GHashTable *debug_hash;
60static gchar *gdb_program; 59static gchar *gdb_program;
61 60
79 system(buffer); 78 system(buffer);
80 exit(1); 79 exit(1);
81} 80}
82#endif 81#endif
83 82
84void
85debug_init(const char *program_name) 83void debug_init(const char *program_name)
86{ 84{
87 gdb_program=g_strdup(program_name); 85 gdb_program = g_strdup(program_name);
88 signal(SIGSEGV, sigsegv); 86 signal(SIGSEGV, sigsegv);
89 debug_hash=g_hash_table_new_full(g_str_hash, g_str_equal, g_free, NULL); 87 debug_hash = g_hash_table_new_full(g_str_hash, g_str_equal, g_free_func, NULL);
90 debug_fp = stderr; 88 debug_fp = stderr;
91} 89}
92 90
93
94static void
95debug_update_level(gpointer key, gpointer value, gpointer user_data) 91static void debug_update_level(gpointer key, gpointer value, gpointer user_data)
96{ 92{
97 if (debug_level < GPOINTER_TO_INT(value)) 93 if (debug_level < GPOINTER_TO_INT(value))
98 debug_level = GPOINTER_TO_INT(value); 94 debug_level = GPOINTER_TO_INT(value);
99} 95}
100 96
101void
102debug_level_set(const char *name, int level) 97void debug_level_set(const char *name, int level)
103{ 98{
104 if (!strcmp(name, "segv")) { 99 if (!strcmp(name, "segv"))
100 {
105 segv_level=level; 101 segv_level = level;
106 if (segv_level) 102 if (segv_level)
107 signal(SIGSEGV, sigsegv); 103 signal(SIGSEGV, sigsegv);
108 else 104 else
109 signal(SIGSEGV, NULL); 105 signal(SIGSEGV, NULL);
106 }
110 } else if (!strcmp(name, "timestamps")) { 107 else if (!strcmp(name, "timestamps"))
108 {
111 timestamp_prefix=level; 109 timestamp_prefix = level;
112 } else { 110 }
111 else
112 {
113 debug_level=0; 113 debug_level = 0;
114 g_hash_table_insert(debug_hash, g_strdup(name), GINT_TO_POINTER(level)); 114 g_hash_table_insert(debug_hash, g_strdup(name), GINT_TO_POINTER(level));
115 g_hash_table_foreach(debug_hash, debug_update_level, NULL); 115 g_hash_table_foreach(debug_hash, debug_update_level, NULL);
116 } 116 }
117} 117}
118 118
119struct debug * 119struct debug *
120debug_new(struct attr *parent, struct attr **attrs) 120debug_new(struct attr *parent, struct attr **attrs)
121{ 121{
122 struct attr *name,*level; 122 struct attr *name, *level;
123 name=attr_search(attrs, NULL, attr_name); 123 name = attr_search(attrs, NULL, attr_name);
124 level=attr_search(attrs, NULL, attr_level); 124 level = attr_search(attrs, NULL, attr_level);
125#ifdef HAVE_SOCKET 125#ifdef HAVE_SOCKET
126 if (!name && !level) { 126 if (!name && !level)
127 {
127 struct attr *socket_attr=attr_search(attrs, NULL, attr_socket); 128 struct attr *socket_attr=attr_search(attrs, NULL, attr_socket);
128 char *p,*s; 129 char *p,*s;
129 if (!socket_attr) 130 if (!socket_attr)
130 return NULL; 131 return NULL;
131 s=g_strdup(socket_attr->u.str); 132 s=g_strdup(socket_attr->u.str);
132 p=strchr(s,':'); 133 p=strchr(s,':');
133 if (!p) { 134 if (!p)
135 {
134 g_free(s); 136 g_free(s);
135 return NULL; 137 return NULL;
136 } 138 }
137 *p++='\0'; 139 *p++='\0';
138 debug_sin.sin_family=AF_INET; 140 debug_sin.sin_family=AF_INET;
139 if (!inet_aton(s, &debug_sin.sin_addr)) { 141 if (!inet_aton(s, &debug_sin.sin_addr))
142 {
140 g_free(s); 143 g_free(s);
141 return NULL; 144 return NULL;
142 } 145 }
143 debug_sin.sin_port=ntohs(atoi(p)); 146 debug_sin.sin_port=ntohs(atoi(p));
144 if (debug_socket == -1) 147 if (debug_socket == -1)
145 debug_socket=socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 148 debug_socket=socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
146 g_free(s); 149 g_free(s);
147 return (struct debug *)&dummy; 150 return (struct debug *)&dummy;
148 } 151 }
149#endif 152#endif
150 if (!name || !level) 153 if (!name || !level)
151 return NULL; 154 return NULL;
152 debug_level_set(name->u.str, level->u.num); 155 debug_level_set(name->u.str, level->u.num);
153 return (struct debug *)&dummy; 156 return (struct debug *) &dummy;
154} 157}
155 158
156
157int
158debug_level_get(const char *name) 159int debug_level_get(const char *name)
159{ 160{
160 if (!debug_hash) 161 if (!debug_hash)
161 return 0; 162 return 0;
162 return GPOINTER_TO_INT(g_hash_table_lookup(debug_hash, name)); 163 return GPOINTER_TO_INT(g_hash_table_lookup(debug_hash, name));
163} 164}
177 struct timeval tv; 178 struct timeval tv;
178 179
179 if (gettimeofday(&tv, NULL) == -1) 180 if (gettimeofday(&tv, NULL) == -1)
180 return; 181 return;
181 /* Timestamps are UTC */ 182 /* Timestamps are UTC */
182 sprintf(buffer, 183 sprintf(buffer, "%02d:%02d:%02d.%03d|", (int) (tv.tv_sec / 3600) % 24, (int) (tv.tv_sec / 60) % 60, (int) tv.tv_sec % 60, (int) tv.tv_usec / 1000);
183 "%02d:%02d:%02d.%03d|",
184 (int)(tv.tv_sec/3600)%24,
185 (int)(tv.tv_sec/60)%60,
186 (int)tv.tv_sec % 60,
187 (int)tv.tv_usec/1000);
188#endif 184#endif
189} 185}
190 186
191void
192debug_vprintf(int level, const char *module, const int mlen, const char *function, const int flen, int prefix, const char *fmt, va_list ap) 187void debug_vprintf(int level, const char *module, const int mlen, const char *function, const int flen, int prefix, const char *fmt, va_list ap)
193{ 188{
194#if defined HAVE_API_WIN32_CE || defined _MSC_VER 189#if defined HAVE_API_WIN32_CE || defined _MSC_VER
195 char buffer[4096]; 190 char buffer[4096];
196#else 191#else
197 char buffer[mlen+flen+3]; 192 char buffer[mlen + flen + 3];
198#endif 193#endif
199 FILE *fp=debug_fp; 194 FILE *fp = debug_fp;
200 195
201 sprintf(buffer, "%s:%s", module, function); 196 sprintf(buffer, "%s:%s", module, function);
202 if (debug_level_get(module) >= level || debug_level_get(buffer) >= level) { 197 if (debug_level_get(module) >= level || debug_level_get(buffer) >= level)
198 {
203#if defined(DEBUG_WIN32_CE_MESSAGEBOX) 199#if defined(DEBUG_WIN32_CE_MESSAGEBOX)
204 wchar_t muni[4096]; 200 wchar_t muni[4096];
205#endif 201#endif
206 char xbuffer[4096]; 202 char xbuffer[4096];
207 xbuffer[0]='\0'; 203 xbuffer[0] = '\0';
208 if (prefix) { 204 if (prefix)
205 {
209 if (timestamp_prefix) 206 if (timestamp_prefix)
210 debug_timestamp(xbuffer); 207 debug_timestamp(xbuffer);
211 strcpy(xbuffer+strlen(xbuffer),buffer); 208 strcpy(xbuffer + strlen(xbuffer), buffer);
212 strcpy(xbuffer+strlen(xbuffer),":"); 209 strcpy(xbuffer + strlen(xbuffer), ":");
213 } 210 }
214 vsprintf(xbuffer+strlen(xbuffer),fmt,ap); 211 vsprintf(xbuffer + strlen(xbuffer), fmt, ap);
215#ifdef DEBUG_WIN32_CE_MESSAGEBOX 212#ifdef DEBUG_WIN32_CE_MESSAGEBOX
216 mbstowcs(muni, xbuffer, strlen(xbuffer)+1); 213 mbstowcs(muni, xbuffer, strlen(xbuffer)+1);
217 MessageBoxW(NULL, muni, TEXT("Navit - Error"), MB_APPLMODAL|MB_OK|MB_ICONERROR); 214 MessageBoxW(NULL, muni, TEXT("Navit - Error"), MB_APPLMODAL|MB_OK|MB_ICONERROR);
218#else 215#else
219#ifdef HAVE_API_ANDROID 216#ifdef HAVE_API_ANDROID
217 /*
218 * Android log priority values, in ascending priority order.
219 */
220 /*
221 typedef enum android_LogPriority
222 {
223 ANDROID_LOG_UNKNOWN = 0,
224 ANDROID_LOG_DEFAULT, // only for SetMinPriority()
225 ANDROID_LOG_VERBOSE,
226 ANDROID_LOG_DEBUG,
227 ANDROID_LOG_INFO,
228 ANDROID_LOG_WARN,
229 ANDROID_LOG_ERROR,
230 ANDROID_LOG_FATAL,
231 ANDROID_LOG_SILENT, // only for SetMinPriority(); must be last
232 } android_LogPriority;
233 */
234
220 __android_log_print(ANDROID_LOG_ERROR,"navit", "%s", xbuffer); 235 __android_log_print(ANDROID_LOG_DEBUG,"navit", "%s", xbuffer);
221#else 236#else
222#ifdef HAVE_SOCKET 237#ifdef HAVE_SOCKET
223 if (debug_socket != -1) { 238 if (debug_socket != -1)
239 {
224 sendto(debug_socket, xbuffer, strlen(xbuffer), 0, (struct sockaddr *)&debug_sin, sizeof(debug_sin)); 240 sendto(debug_socket, xbuffer, strlen(xbuffer), 0, (struct sockaddr *)&debug_sin, sizeof(debug_sin));
225 return; 241 return;
226 } 242 }
227#endif 243#endif
228 if (! fp) 244 if (!fp)
229 fp = stderr; 245 fp = stderr;
230 fprintf(fp,"%s",xbuffer); 246 fprintf(fp, "%s", xbuffer);
231 fflush(fp); 247 fflush(fp);
232#endif 248#endif
233#endif 249#endif
234 } 250 }
235} 251}
236 252
237void
238debug_printf(int level, const char *module, const int mlen,const char *function, const int flen, int prefix, const char *fmt, ...) 253void debug_printf(int level, const char *module, const int mlen, const char *function, const int flen, int prefix, const char *fmt, ...)
239{ 254{
240#ifdef _DEBUG_BUILD_ 255#ifdef _DEBUG_BUILD_
241 va_list ap; 256 va_list ap;
242 va_start(ap, fmt); 257 va_start(ap, fmt);
243 debug_vprintf(level, module, mlen, function, flen, prefix, fmt, ap); 258 debug_vprintf(level, module, mlen, function, flen, prefix, fmt, ap);
244 va_end(ap); 259 va_end(ap);
245#endif 260#endif
246} 261}
247 262
248void
249debug_printf2(int level, const char *module, const int mlen,const char *function, const int flen, int prefix, const char *fmt, ...) 263void debug_printf2(int level, const char *module, const int mlen, const char *function, const int flen, int prefix, const char *fmt, ...)
250{ 264{
251 va_list ap; 265 va_list ap;
252 va_start(ap, fmt); 266 va_start(ap, fmt);
253 debug_vprintf(level, module, mlen, function, flen, prefix, fmt, ap); 267 debug_vprintf(level, module, mlen, function, flen, prefix, fmt, ap);
254 va_end(ap); 268 va_end(ap);
255} 269}
256 270
257void
258debug_assert_fail(const char *module, const int mlen,const char *function, const int flen, const char *file, int line, const char *expr) 271void debug_assert_fail(const char *module, const int mlen, const char *function, const int flen, const char *file, int line, const char *expr)
259{ 272{
260 debug_printf2(0,module,mlen,function,flen,1,"%s:%d assertion failed:%s\n", file, line, expr); 273 debug_printf2(0, module, mlen, function, flen, 1, "%s:%d assertion failed:%s\n", file, line, expr);
261 abort(); 274 abort();
262} 275}
263 276
264void
265debug_destroy(void) 277void debug_destroy(void)
266{ 278{
267 if (!debug_fp) 279 if (!debug_fp)
268 return; 280 return;
269 if (debug_fp == stderr || debug_fp == stdout) 281 if (debug_fp == stderr || debug_fp == stdout)
270 return; 282 return;
274 286
275void debug_set_logfile(const char *path) 287void debug_set_logfile(const char *path)
276{ 288{
277 FILE *fp; 289 FILE *fp;
278 fp = fopen(path, "a"); 290 fp = fopen(path, "a");
279 if (fp) { 291 if (fp)
292 {
280 debug_destroy(); 293 debug_destroy();
281 debug_fp = fp; 294 debug_fp = fp;
282 fprintf(debug_fp, "Navit log started\n"); 295 fprintf(debug_fp, "Navit log started\n");
283 fflush(debug_fp); 296 fflush(debug_fp);
284 } 297 }
285} 298}
286 299
287struct malloc_head { 300struct malloc_head
301{
288 int magic; 302 int magic;
289 int size; 303 int size;
290 char *where; 304 char *where;
291 void *return_address[8]; 305 void *return_address[8];
292 struct malloc_head *prev; 306 struct malloc_head *prev;
293 struct malloc_head *next; 307 struct malloc_head *next;
294} *malloc_heads; 308}*malloc_heads;
295 309
296struct malloc_tail { 310struct malloc_tail
311{
297 int magic; 312 int magic;
298}; 313};
299 314
300int mallocs,malloc_size,malloc_size_m; 315int mallocs, malloc_size, malloc_size_m;
301 316
302void
303debug_dump_mallocs(void) 317void debug_dump_mallocs(void)
304{ 318{
305 struct malloc_head *head=malloc_heads; 319 struct malloc_head *head = malloc_heads;
306 int i; 320 int i;
307 dbg(0,"mallocs %d\n",mallocs); 321 dbg(0, "mallocs %d\n", mallocs);
308 while (head) { 322 while (head)
323 {
309 fprintf(stderr,"unfreed malloc from %s of size %d\n",head->where,head->size); 324 fprintf(stderr, "unfreed malloc from %s of size %d\n", head->where, head->size);
310 for (i = 0 ; i < 8 ; i++) 325 for (i = 0; i < 8; i++)
311 fprintf(stderr,"\tlist *%p\n",head->return_address[i]); 326 fprintf(stderr, "\tlist *%p\n", head->return_address[i]);
312#if 0 327#if 0
313 fprintf(stderr,"%s\n",head+1); 328 fprintf(stderr,"%s\n",head+1);
314#endif 329#endif
315 head=head->next; 330 head = head->next;
316 } 331 }
317} 332}
318 333
319void * 334void *
320debug_malloc(const char *where, int line, const char *func, int size) 335debug_malloc(const char *where, int line, const char *func, int size)
322 struct malloc_head *head; 337 struct malloc_head *head;
323 struct malloc_tail *tail; 338 struct malloc_tail *tail;
324 if (!size) 339 if (!size)
325 return NULL; 340 return NULL;
326 mallocs++; 341 mallocs++;
327 malloc_size+=size; 342 malloc_size += size;
328 if (malloc_size/(1024*1024) != malloc_size_m) { 343 if (malloc_size / (1024 * 1024) != malloc_size_m)
344 {
329 malloc_size_m=malloc_size/(1024*1024); 345 malloc_size_m = malloc_size / (1024 * 1024);
330 dbg(0,"malloced %d kb\n",malloc_size/1024); 346 dbg(0, "malloced %d kb\n", malloc_size / 1024);
331 } 347 }
332 head=malloc(size+sizeof(*head)+sizeof(*tail)); 348 head = malloc(size + sizeof(*head) + sizeof(*tail));
333 head->magic=0xdeadbeef; 349 head->magic = 0xdeadbeef;
334 head->size=size; 350 head->size = size;
335 head->prev=NULL; 351 head->prev = NULL;
336 head->next=malloc_heads; 352 head->next = malloc_heads;
337 malloc_heads=head; 353 malloc_heads = head;
338 if (head->next) 354 if (head->next)
339 head->next->prev=head; 355 head->next->prev = head;
340 head->where=g_strdup_printf("%s:%d %s",where,line,func); 356 head->where = g_strdup_printf("%s:%d %s", where, line, func);
341#if !defined (__GNUC__) 357#if !defined (__GNUC__)
342#define __builtin_return_address(x) NULL 358#define __builtin_return_address(x) NULL
343#endif 359#endif
344 head->return_address[0]=__builtin_return_address(0); 360 head->return_address[0] = __builtin_return_address(0);
345 head->return_address[1]=__builtin_return_address(1); 361 head->return_address[1] = __builtin_return_address(1);
346 head->return_address[2]=__builtin_return_address(2); 362 head->return_address[2] = __builtin_return_address(2);
347 head->return_address[3]=__builtin_return_address(3); 363 head->return_address[3] = __builtin_return_address(3);
348 head->return_address[4]=__builtin_return_address(4); 364 head->return_address[4] = __builtin_return_address(4);
349 head->return_address[5]=__builtin_return_address(5); 365 head->return_address[5] = __builtin_return_address(5);
350 head->return_address[6]=__builtin_return_address(6); 366 head->return_address[6] = __builtin_return_address(6);
351 head->return_address[7]=__builtin_return_address(7); 367 head->return_address[7] = __builtin_return_address(7);
352 head++; 368 head++;
353 tail=(struct malloc_tail *)((unsigned char *)head+size); 369 tail = (struct malloc_tail *) ((unsigned char *) head + size);
354 tail->magic=0xdeadbef0; 370 tail->magic = 0xdeadbef0;
355 return head; 371 return head;
356} 372}
357
358 373
359void * 374void *
360debug_malloc0(const char *where, int line, const char *func, int size) 375debug_malloc0(const char *where, int line, const char *func, int size)
361{ 376{
362 void *ret=debug_malloc(where, line, func, size); 377 void *ret = debug_malloc(where, line, func, size);
363 if (ret) 378 if (ret)
364 memset(ret, 0, size); 379 memset(ret, 0, size);
365 return ret; 380 return ret;
366} 381}
367 382
368void * 383void *
369debug_realloc(const char *where, int line, const char *func, void *ptr, int size) 384debug_realloc(const char *where, int line, const char *func, void *ptr, int size)
370{ 385{
371 void *ret=debug_malloc(where, line, func, size); 386 void *ret = debug_malloc(where, line, func, size);
372 if (ret && ptr) 387 if (ret && ptr)
373 memcpy(ret, ptr, size); 388 memcpy(ret, ptr, size);
374 debug_free(where, line, func, ptr); 389 debug_free(where, line, func, ptr);
375 return ret; 390 return ret;
376} 391}
377 392
378char * 393char *
379debug_strdup(const char *where, int line, const char *func, const char *ptr) 394debug_strdup(const char *where, int line, const char *func, const char *ptr)
380{ 395{
381 int size; 396 int size;
382 char *ret; 397 char *ret;
383 398
384 if (!ptr) 399 if (!ptr)
385 return NULL; 400 return NULL;
386 size=strlen(ptr)+1; 401 size = strlen(ptr) + 1;
387 ret=debug_malloc(where, line, func, size); 402 ret = debug_malloc(where, line, func, size);
388 memcpy(ret, ptr, size); 403 memcpy(ret, ptr, size);
389 return ret; 404 return ret;
390} 405}
391 406
392char * 407char *
393debug_guard(const char *where, int line, const char *func, char *str) 408debug_guard(const char *where, int line, const char *func, char *str)
394{ 409{
395 char *ret=debug_strdup(where, line, func, str); 410 char *ret = debug_strdup(where, line, func, str);
396 g_free(str); 411 g_free(str);
397 return ret; 412 return ret;
398} 413}
399 414
400void
401debug_free(const char *where, int line, const char *func, void *ptr) 415void debug_free(const char *where, int line, const char *func, void *ptr)
402{ 416{
403 struct malloc_head *head; 417 struct malloc_head *head;
404 struct malloc_tail *tail; 418 struct malloc_tail *tail;
405 if (!ptr) 419 if (!ptr)
406 return; 420 return;
407 mallocs--; 421 mallocs--;
408 head=(struct malloc_head *)((unsigned char *)ptr-sizeof(*head)); 422 head = (struct malloc_head *) ((unsigned char *) ptr - sizeof(*head));
409 tail=(struct malloc_tail *)((unsigned char *)ptr+head->size); 423 tail = (struct malloc_tail *) ((unsigned char *) ptr + head->size);
410 malloc_size-=head->size; 424 malloc_size -= head->size;
411 if (head->magic != 0xdeadbeef || tail->magic != 0xdeadbef0) { 425 if (head->magic != 0xdeadbeef || tail->magic != 0xdeadbef0)
426 {
412 fprintf(stderr,"Invalid free from %s:%d %s\n",where,line,func); 427 fprintf(stderr, "Invalid free from %s:%d %s\n", where, line, func);
413 } 428 }
414 head->magic=0; 429 head->magic = 0;
415 tail->magic=0; 430 tail->magic = 0;
416 if (head->prev) 431 if (head->prev)
417 head->prev->next=head->next; 432 head->prev->next = head->next;
418 else 433 else
419 malloc_heads=head->next; 434 malloc_heads = head->next;
420 if (head->next) 435 if (head->next)
421 head->next->prev=head->prev; 436 head->next->prev = head->prev;
422 free(head->where); 437 free(head->where);
423 free(head); 438 free(head);
424} 439}
425 440
426void
427debug_free_func(void *ptr) 441void debug_free_func(void *ptr)
428{ 442{
429 debug_free("unknown",0,"unknown",ptr); 443 debug_free("unknown", 0, "unknown", ptr);
430} 444}
431 445
432clock_t
433debug_measure_start(void) 446clock_t debug_measure_start(void)
434{ 447{
435 clock_t start = clock(); 448 clock_t start = clock();
436 return start; 449 return start;
437} 450}
438 451
439clock_t
440debug_measure_end(clock_t start_time) 452clock_t debug_measure_end(clock_t start_time)
441{ 453{
442 clock_t diff_time = clock() - start_time; 454 clock_t diff_time = clock() - start_time;
443 return diff_time; 455 return diff_time;
444} 456}
445 457
446int
447debug_measure_end_tsecs(clock_t start_time) 458int debug_measure_end_tsecs(clock_t start_time)
448{ 459{
449 clock_t diff_time = clock() - start_time; 460 clock_t diff_time = clock() - start_time;
450 return (int)( ((double)diff_time / (double)CLOCKS_PER_SEC)*1000 ); 461 return (int) (((double) diff_time / (double) CLOCKS_PER_SEC) * 1000);
451} 462}
452 463
453void
454debug_measure_result_str(clock_t diff, char *buffer) 464void debug_measure_result_str(clock_t diff, char *buffer)
455{ 465{
456 sprintf(buffer, "elapsed: %fs\n", (diff / CLOCKS_PER_SEC)); 466 sprintf(buffer, "elapsed: %fs\n", (diff / CLOCKS_PER_SEC));
457} 467}
458 468
459void
460debug_mrp(const char* function_name, clock_t diff) 469void debug_mrp(const char* function_name, clock_t diff)
461{ 470{
462 dbg(0, "el:(%s) %fs\n", function_name, (double)((double)diff / (double)CLOCKS_PER_SEC)); 471 dbg(0, "el:(%s) %fs\n", function_name, (double) ((double) diff / (double) CLOCKS_PER_SEC));
463} 472}
464 473
465void debug_finished(void) 474void debug_finished(void)
466{ 475{
467 debug_dump_mallocs(); 476 debug_dump_mallocs();

Legend:
Removed from v.30  
changed lines
  Added in v.31

   
Visit the ZANavi Wiki