/[zanavi_public1]/navit/navit/android.c
ZANavi

Diff of /navit/navit/android.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

Revision 50 Revision 51
2593 { 2593 {
2594 // zoom out 2594 // zoom out
2595 navit_zoom_out_cursor(global_navit, 2); 2595 navit_zoom_out_cursor(global_navit, 2);
2596 // navit_zoom_out_cursor(attr.u.navit, 2); 2596 // navit_zoom_out_cursor(attr.u.navit, 2);
2597 } 2597 }
2598 else if (i == 115)
2599 {
2600 // set test number
2601 s = (*env)->GetStringUTFChars(env, str, NULL);
2602 global_test_number = atoi(s);
2603 (*env)->ReleaseStringUTFChars(env, str, s);
2604 }
2605 else if (i == 114)
2606 {
2607 // set night mode 0|1
2608 s = (*env)->GetStringUTFChars(env, str, NULL);
2609 global_night_mode = atoi(s);
2610 (*env)->ReleaseStringUTFChars(env, str, s);
2611 }
2598 else if (i == 113) 2612 else if (i == 113)
2599 { 2613 {
2600 // cancel preview map drawing 2614 // cancel preview map drawing
2601 global_cancel_preview_map_drawing = 1; 2615 global_cancel_preview_map_drawing = 1;
2602 } 2616 }

Legend:
Removed from v.50  
changed lines
  Added in v.51

   
Visit the ZANavi Wiki